FAQ

Danh sách các câu hỏi nếu bạn muốn hiểu về shipdom cũng như những gì bạn chưa biết :D

Tụi mình là ai?

Tụi tôi là mấy đứa ship Ngư Yết vì họ cuti, vậy thôi.

Tụi mình cung cấp các loại content nào?

Đủ thể loại, kể cả pỏn 💀 

Các bạn có ngoại lệ nào không?

Tất cả các couple khác đều được xem là #noncp, riêng với một số các couple nhất định thì tụi mình xin phép không tiếp, cám ơn.

SongNgư.xyz?

a.k.a Power - là người đứng đằng sau mọi thứ ở đây, kể cả cái website này cũng như các thứ liên quan về page.

WLHMN thì liên quan gì?

Thực ra cũng nhờ tình yêu của mình với couple này mà mình mới tiếp tục quản lý Wiki LHMN cũng như các dự án con của nó.

Ủa, có page anti các bồ kìa?

Mình biết, và đó là lỗi của mình. Dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi, và tụi mình hiểu rõ những gì cần phải thay đổi để trở nên tốt hơn trong mắt cộng đồng..

Sẽ còn cập nhật thêm...